Våra företrädare

Socialdemokraterna i Knivsta har aktiva på alla nivåer. Riks, regionalt och kommunalt.

Knivsta kommun

Arne Östman. Ledamot i utbildningsnämnden.

Britt-Louise Gunnar. Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen.

Claes Litsner. Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i samhällsutvecklingsnämnden.

Gunnar Orméus. Ledamot i kommunfullmäktige. 2:e vice ordförande i socialnämnden.

Harriet Swanberg. Oppositionsgruppledare. Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen. Ledamot i IT-nämnden. Gruppledare för Socialdemokraterna.

Maria Karlsson. Ordförande i kommunrevisionen.

Maria Klang. Ledamot i bygg och miljönämnden.

Martin Sjödin. Ledamot i kommunfullmäktige. Ersättare i Norrvatten.

Marcus Österman. Vice ordförande i valnämnden.

Region Uppsala

Ann-Britt Litsner. Ledamot i vårdstyrelsen. Ledamot regionfullmäktige.

Mats Johansson. Ledamot regionfullmäktige. Ledamot i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Troels Nielsen. Ledamot regionfullmäktige. Ersättare i regionala utvecklingsnämnden.

Riksdagen

Ardalan Shekarabi. Riksdagsledamot. Vice ordförande i justitieutskottet.

facebook Twitter Email