Våra företrädare

Socialdemokraterna i Knivsta har aktiva på alla nivåer. Riks, regionalt och kommunalt.

Knivsta kommun

Britt-Louise Gunnar. Ordförande kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande Socialnämnden

Claes Litsner. Ordförande i Bygg- och Miljönämnden. Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot kommunstyrelsen. Ordförande i Bygg- och Miljönämnden. Sammankallande i majoritetens Dialoggrupp och Agenda 2030-grupp.

Harriet Swanberg. Ordförande i Samhällsutvecklingsnämnden. Ledamot i kommunstyrelsen. Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i Norrvattens fullmäktige och i Knivstavatten AB. Gruppledare för Socialdemokraterna

Gunnar Orméus. Ledamot i kommunfullmäktige. Vice ordförande Alsike Fastighetsbolag AB. Ordförande Kommunfastigheter AB. Ordförande Knivstabostäder AB.

Lena Liljeblad. Ersättare kommunfullmäktige

Ninel Jansson. Ledamot kommunfullmäktige.

Kristoffer Olofsson. Ledamot Utbildningsnämnden. Ersättare kommunfullmäktige

Martin Sjödin. Ledamot Samhällsutvecklingsnämnden

Karolin Björklund. Ersättare Samhällsutvecklingsnämnden

Mats Johansson. Ersättare Socialnämnden

Marcus Österman. Ledamot Valnämnden

Region Uppsala

Ann-Britt Litsner. Ledamot Vårdstyrelsen. Ledamot regionfullmäktige. Ersättare Stiftelsen Musik i Uppland. Ledamot politiska styrgruppen för närvård. Ersättare Läns-barnombudsmannens referensgrupp

Troels Nielsen. Ersättare Regionfullmäktige. Ledamot Gamla Uppsala Buss AB. Ledamot Uppsala Länstrafik AB och Prebus AB.

Mitra Hobehshoar. Ledamot regionfullmäktige. Ersättare Fastighets- och Servicenämnden.

Kristoffer Olofsson. Ledamot regionfullmäktige. Ersättare kulturnämnden.

Riksdagen

Ardalan Shekarabi. Riksdagsledamot, Socialförsäkringsminister

facebook Twitter Email