Vår förening

Styrelse 2022 – Knivsta Arbetarekommun

Martin Sjödin, ordförande

Ann-Britt Litsner, medlemsansvarig och v ordförande

John Gutentoft, kassör

Lena Liljegren, facklig ledare och studieansvarig

Kristina Österlund, ledamot

Karolin Björklund, ersättare

Maria Klang, ledamot

Vill du vara med? Hör av dig!

Har du frågor, vill du delta i aktiviteter eller undrar du över hur vi står i en viss fråga? Du kan alltid nå oss på adressen  info@knivstasossar.se

Våra förtroendevalda i kommunfullmäktige kan du nå på [fornamn.efternamn]@knivsta.se, och adresser till våra förtroendevalda i regionen hittar du här 

Vi har vår partilokal på Gästgivarevägen 1B i Knivsta (vid Särsta torg). Våra aktiviteter hittar du i kalendern. Vi ser fram emot att höra från dig.

Varmt välkommen till Socialdemokraterna i Knivsta!

facebook Twitter Email