Vår politik

Vårt Sverige kan bättre

Samhället ska vara tryggt och öppet för alla. Efter förmåga ska vi bidra till vår gemensamma välfärd, och efter behov ska du kunna få hjälp och stöd när det behövs. Idag vi i Sverige problem med segregation och kriminalitet, allt mer av välfärdens resurser går till vinster i det privata näringslivet och det sätt vi alla använder jordens resurser på har skapat en global klimatkris.

Vi vet att vårt Sverige kan bättre!

Bryta segregationen och bekämpa kriminaliteten. Vi måste vända på varje sten för att bryta segregationen och stoppa gängen. Samhällets kamp mot kriminaliteten ska vara skoningslös. Alla bostadsområden ska vara trygga och livsvillkoren i utsatta områden ska förbättras. Alla som kan jobba ska jobba.

En stark välfärd är vårt bästa verktyg för ökad trygghet och jämlikhet. Det ska vara ordning och reda i skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Medarbetarna ska ha bra arbetsvillkor och svenska folket ska kunna styra den välfärd som de är med och betalar för med sina skattepengar.

Snabba på klimatomställningen för fler jobb. Vårt beroende av fossila bränslen är ett hot både mot klimatet och vår säkerhet. När vi ställer om vår industri och vår energiproduktion ökar vi Sveriges säkerhet, skapar nya jobb i hela landet och sänker klimatutsläppen.

Här kan du läsa mer om Socialdemokraterna och vår politik

facebook Twitter Email