Vår politik

Politik för en starkare samhällsgemenskap

Samhället ska vara tryggt och öppet för alla. Efter förmåga ska vi bidra till vår gemensamma välfärd, och efter behov ska du kunna få hjälp och stöd när det behövs.

Idag har vi i Sverige problem med segregation och kriminalitet, allt mer av välfärdens resurser går till vinster i det privata näringslivet och det sätt vi alla använder jordens resurser på har skapat en global klimatkris. I världen ökar antalet konflikter och i Sverige pressas såväl hushåll som kommuner och regioner av inflation och ökade kostnader.

På kort tid har samhället upplevt stora förändringar och därför behöver vi utveckla vår politik för att möta såväl utmaningar som möjligheter. Socialdemokraterna har påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt partiprogram inför kongressen 2025.  Det nuvarande partiprogrammet antogs av partikongressen 2013. Mycket har hänt i omvärlden sedan dess och mot bakgrund av detta är det nödvändigt att också uppdatera partiprogrammet.

Till huvudsekreterare för arbetet med att ta fram ett nytt partiprogram har Socialdemokraternas verkställande utskott utsett Hans Dahlgren, tidigare EU-minister med en lång och aktiv historia inom partiet. Under 2024 kommer han tillsammans med programkommissionen, som leds av partiordförande Magdalena Andersson, att arbeta brett med att inhämta inspel från partiorganisationen. En viktig utgångspunkt kommer vara de samhällsanalyser som de elva politikutvecklingsgrupperna presenterat under året.

Här kan du läsa mer om Socialdemokraterna och vår politik

 

facebook Twitter Email