VÅRT KNIVSTA KAN BÄTTRE !

Valprogram 2022 Bli medlem

Trygghet i skolan och på fritiden

Att elever mår bra är en förutsättning för att de ska kunna hänga med i skolan. Skolan spelar en viktig roll i att i tid fånga upp de elever som riskerar psykisk ohälsa. Ungdomar ska ha en öppen dörr dit de kan gå när det behövs. I Knivsta vill vi satsa på förebyggande arbete inom skola, förskola och socialtjänst.

Att elever mår bra är en förutsättning för att de ska kunna hänga med i skolan. Skolan spelar en viktig roll i att i tid fånga upp de elever som…

Läs mer

Landsbygden – en tredjedel av vår kommun

I Knivsta kommun bor mer än var fjärde invånare på landsbygden. Landsbygden måste kunna leva och utvecklas parallellt med tätorterna.

Utveckla landsbygden med bostäder och service  Invånarantalet på landsbygden växer succesivt för varje år och efterfrågan på bostäder på landsbygden har ökat ytterligare när allt fler kan arbeta hemifrån. Socialdemokraterna…

Läs mer

Bevara naturen vid Säbysjön i stället för att bygga verksamhetsområde!

Det är viktigt att omfattningen av nya verksamhetsområden motsvarar kommunens behov. I dagsläget pågår utredningar av fyra områden; Brunnby, Ar, Nor och Forsby. Den totala arealen överstiger 600 ha och är långt mycket större än vad som anses vara kommunens framtida behov, som idag uppskattas till ca 230 ha fram till 2050.

Utveckling av det lokala näringslivet kräver en tydlig tillväxtstrategi. Den ska utarbetas i dialog med företag och andra berörda parter. Verksamheter med olika funktion behövs i den växande kommunen; tex service,…

Läs mer

Vår syn på fyrspårsavtalet

Sedan Knivsta kommun bildades har den tillhört en av de kommuner i landet som ökar antalet invånare allra snabbast. För de som bor i Knivsta och jobbar på en annan ort är det nödvändigt med fler spår, upprustade spår, fler avfarter till E4:an och en tågstation i Alsike. Punktligheten i tågtrafiken måste öka och kollektivtrafiken i hela kommunen måste byggas ut. Mot den bakgrunden anser vi från Socialdemokraternas sida att avtalet är viktigt och ska respekteras. Samtidigt motsvarar 15 000 bostäder en ökning på hela 225%, och utbyggnadstakten och den begränsade geografiska ytan ställer mycket stora krav på kommunen både ekonomiskt och socialt.

Vill Socialdemokraterna omförhandla avtalet? Vi positiva till att omförhandla, men för att det ska kunna ske måste det finnas en grund för omförhandling som staten accepterar. Knivsta kommun försökte att…

Läs mer

Tack alla Knivstabor!

Tack alla Knivstabor som besökte vårt tält på Knivsta marknad! Vi uppskattade alla samtal och ministerbesöket!

Många hade bra tips till oss. Ca 30 personer lämnade skriftliga tips och ännu fler deltog i Knivstaquiset om vad Knivstaborna tycker om kommunen. Tre lyckliga vinnare av fina grillredskap…

Läs mer

Växa planerat och hållbart!

Knivsta växer. Det kräver långsiktighet och klok planering. Ökningen av trafiken kräver en översyn av hela transportsystemet. Landsbygden måste kunna fortsätta att utvecklas. Samarbetet och dialogen med näringslivet måste förbättras.

Vi vill: • Arbeta för upprustad järnväg och utbyggnad till fyra spår• Planera mångsidigt med olika bostadstyper och storlekar• Bevara naturområden och öka tillgängligheten• Arbeta för att det skapas fler…

Läs mer

Nominerade till kommunvalet 2022

På ett medlemsmöte den 15 november beslutades nomineringslistan till höstens kommunval.

Foto: Anders Löwdin Listan inför höstens kommunalval toppas av Harriet Swanberg, Gunnar Orméus, Britt-Louise Gunnar och Martin Sjödin.

Läs mer

Dags att nominera till förtroendeuppdrag!

Den 11 september 2022 går Sverige till val.  Vem tycker Du ska företräda oss Socialdemokrater i Knivsta kommunfullmäktige och i de kommunala nämnderna och bolagen? Nu söker vi personer som är…

Läs mer

Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike

Den 15/9 lämnade Socialdemokraterna i Knivsta in synpunkter på ”Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike” Planeringen av det framtida Knivsta är i full gång. Från 1 juni till15 september…

Läs mer

Medlemmarna har röstat! Här är Uppsala läns delegation till Kongressen 2021

Den här är en delegation som representerar hela länet och partiets politiska och fackliga engagemang. Det är en delegation som ska arbeta för att länets motioner får genomslag och som…

Läs mer
facebook Twitter Email