VÅRT KNIVSTA KAN BÄTTRE !

Valprogram 2022 Bli medlem

Vår syn på fyrspårsavtalet

Sedan Knivsta kommun bildades har den tillhört en av de kommuner i landet som ökar antalet invånare allra snabbast. För de som bor i Knivsta och jobbar på en annan ort är det nödvändigt med fler spår, upprustade spår, fler avfarter till E4:an och en tågstation i Alsike. Punktligheten i tågtrafiken måste öka och kollektivtrafiken i hela kommunen måste byggas ut. Mot den bakgrunden anser vi från Socialdemokraternas sida att avtalet är viktigt och ska respekteras. Samtidigt motsvarar 15 000 bostäder en ökning på hela 225%, och utbyggnadstakten och den begränsade geografiska ytan ställer mycket stora krav på kommunen både ekonomiskt och socialt.

Vill Socialdemokraterna omförhandla avtalet? Vi positiva till att omförhandla, men för att det ska kunna ske måste det finnas en grund för omförhandling som staten accepterar. Knivsta kommun försökte att få en omförhandling till stånd redan 2020. Vi Socialdemokrater röstade då i kommunfullmäktige ja till en omförhandling och en minskning till 7500 bostäder. En önskan…

Läs mer

Tack alla Knivstabor!

Tack alla Knivstabor som besökte vårt tält på Knivsta marknad! Vi uppskattade alla samtal och ministerbesöket!

Många hade bra tips till oss. Ca 30 personer lämnade skriftliga tips och ännu fler deltog i Knivstaquiset om vad Knivstaborna tycker om kommunen. Tre lyckliga vinnare av fina grillredskap har underrättas. Priserna lottades ut bland de som lämnade in tips och svar. Nästan 100 personer stannade upp vid tältet under dagen för att släcka…

Läs mer

Växa planerat och hållbart!

Knivsta växer. Det kräver långsiktighet och klok planering. Ökningen av trafiken kräver en översyn av hela transportsystemet. Landsbygden måste kunna fortsätta att utvecklas. Samarbetet och dialogen med näringslivet måste förbättras.

Vi vill: • Arbeta för upprustad järnväg och utbyggnad till fyra spår• Planera mångsidigt med olika bostadstyper och storlekar• Bevara naturområden och öka tillgängligheten• Arbeta för att det skapas fler arbetsplatser i kommunen

Läs mer

Nominerade till kommunvalet 2022

På ett medlemsmöte den 15 november beslutades nomineringslistan till höstens kommunval.

Foto: Anders Löwdin Listan inför höstens kommunalval toppas av Harriet Swanberg, Gunnar Orméus, Britt-Louise Gunnar och Martin Sjödin.

Läs mer

Dags att nominera till förtroendeuppdrag!

Den 11 september 2022 går Sverige till val.  Vem tycker Du ska företräda oss Socialdemokrater i Knivsta kommunfullmäktige och i de kommunala nämnderna och bolagen? Nu söker vi personer som är intresserade av att kandidera. Det är möjligt att nominera såväl sig själv som någon annan. Finns det någon medlem du tycker borde vara politiker? Eller…

Läs mer

Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike

Den 15/9 lämnade Socialdemokraterna i Knivsta in synpunkter på ”Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike” Planeringen av det framtida Knivsta är i full gång. Från 1 juni till15 september 2021 har det varit en öppen dialog om utvecklingsstrategin. Från Socialdemokraternas sida instämmer vi i helheten och ansatserna som dokumentet beskriver, men det finns några…

Läs mer

Medlemmarna har röstat! Här är Uppsala läns delegation till Kongressen 2021

Den här är en delegation som representerar hela länet och partiets politiska och fackliga engagemang. Det är en delegation som ska arbeta för att länets motioner får genomslag och som till kongressen bär med sig socialdemokratins engagemang för jobb, välfärd och trygghet för alla. Ombuden som representerar Uppsala län är: Erik Pelling Eva Christiernin Inga-Lill…

Läs mer

S säger nej till Laggautbyggnad i väntan på ny översiktsplan

Vi socialdemokrater i Knivsta kommun, kommer vid Kommunstyrelsens möte i september att säga nej till ett planbesked för Lagga kyrkskog. En exploatör har begärt att kommunen ska börjar planera för 130 bostäder i området och detta har engagerat många. Frågan är komplicerad ur flera aspekter. Därför har vi Socialdemokrater sett att det är extra viktigt…

Läs mer

Berättelse från Socialdemokraterna i Socialnämnden om Lyckoträffen

Som förtroendevald politiker krävs det att Du ibland måste fatta beslut som går enskilda eller grupper emot. Avvägningar där någon grupp av invånare kan få det sämre till förmån för annan grupp. Idag fattade vi i ett sådant beslut i Socialnämnden. Lyckträffen, som till stor del, drivs av engagerade och duktiga volontärer, kommer att flytta…

Läs mer

Barnen ska inte betala Knivstas tillväxt!

I budget för 2017 tar vi i Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, ansvar för att minska bristen på bostäder och vara aktivt delaktiga när Knivsta växer. Menatt växa som kommun kostar och idag betalar barn och unga för detta bl.a. genom låg lärartäthet och stora barngrupper i skola och förskola. För att långsiktigt finansiera tillväxten, vill…

Läs mer
facebook Twitter Email