Satsa på skolan utan kraftiga besparingar

Imorgon den 28 september är det dags för kommunfullmäktige i Knivsta och på dagordningen står Mål och budget för 2024. På UNT Debatt den 26/9 kan du läsa om vår syn på budgeten. Det går att satsa på skolan utan att samtidigt göra kraftiga besparingar eller höja skatten.

Styret i Knivsta väljer bland annat att spara kraftigt på fritid och kultur. Det är vi mycket kritiska till. I vårt budgetförslag satsar vi på barn och ungdomar, inte bara under skoltid utan också på fritiden. Barn och ungdomar har rätt till bra fritidsaktiviteter och fritidslokaler till en rimlig kostnad så att alla, oavsett ekonomisk situation, kan delta i föreningslivet. Vi vill stärka samverkan mellan skolan, fritidsförvaltningen och socialförvaltningen, och vi tycker att kommunen måste satsa mer på det förebyggande arbetet.

”Det SD-stödda styret med Matilda Hübinette i spetsen väljer i sitt budgetförslag att satsa pengar på skolan och det är bra, men samtidigt väljer de att spara på allting annat. Att enbart försöka spara sig ur den här perioden är i längden rent destruktivt. Mycket kraftiga besparingar kommer att slå sönder fungerande verksamhet och kräva personalnedskärningar. Det kommer att kosta mer att återställa där underhåll och effektiviseringar läggs på is. Besparingarna som föreslås inom kultur och fritid kommer öka ojämlikheterna och minska tryggheten för barn och unga. Det SD-stödda styret med Knivsta.Nu och KD väljer att minska budgeten för kultur och fritid nästa år. De ger mindre pengar till Centrum för idrott och kultur (CIK)  än vad som finns i årets budget, detta trots att hyreskostnaderna ökar. Vi vet att verksamheten har det tufft att få pengarna att räcka till aktiviteter i både Alsike och i Knivsta. Ändå väljer styret att inte satsa något extra på ungdomsverksamheten nästa år”

facebook Twitter Email