…och så var det dags för Mål och budget 2025

Några dagar efter EU-valet var det så dags för kommunfullmäktige att besluta om Mål och budget för 2025 med planeringsramar för 2026-2028. Socialdemokraterna lämnade precis som tidigare in ett eget förslag till budget. Våra prioriterade områden är skola och fritid för barn och ungdomar, en långsiktigt hållbar utveckling av Knivsta, och satsningar inom vård och omsorg.

Jämfört med förra året har konjunkturen förbättras men ekonomin är fortfarande en stor utmaning för kommuner och regioner. Byggbranschen har helt stannat upp och fler och fler byggarbetare står utan arbete. I Knivsta pågår slutförandet av kvarteren Segerdal och kvarteret Ångloket. Därefter är det stopp. Några nya projekt planeras inte. Trots bostadsbrist i regionen och hög efterfrågan av lägenheter i alla storlekar planeras inga nya lägenheter. Ett antal småhus, redan tidigare påbörjade projekt, är allt som är på gång. Kommunens stopp för fortsatt utbyggnad, liksom den allmänna inbromsningen i byggbranschen påverkar fortsatt den kommunala ekonomin negativt. Kraftiga besparingar påverkar verksamheten för flera av kommunens kontor. Besparingar har lett till uppskjutet gatuunderhåll, minskat antal anställda i kultur- och fritid, underfinansierat lönekontor, vakanser som inte återbesätts inom samhällsbyggnadskontoret, och en växande hög med miljötillsynsärenden. I skolan minskar antalet barn i förskolan, samtidigt som elevantalet i grundskolan ökar.

Det SD-stödda styret satsar lika mycket på förskolan och grundskolan som vi föreslår i vår budget vilket är bra. Fritid och kultur får dock inte samma uppräkning och detsamma gäller kommunledningskontoret där besparingarna fortsätter. Styret lanserar också en skattesänkning på 5 öre 2027-2028. För en person som tjänar 30 000 i månaden motsvarar det en sänkning av skatten med 15 kronor, dvs 180 kronor på helt ett år. Kommunen förlorar en intäkt på 3,5 miljoner. Ingen stor summa kan tyckas, men det motsvarar till exempel mer än 80% av ungdomsverksamhetens budget. Skattesänkningen föreslås samtidigt som kommunens resultatmål inte uppnås. Anmärkningsvärt minst sagt.

Vi Socialdemokrater föreslår en oförändrad skattesats 2025 -2028. I vårt budgetförslag erhåller verksamheterna för 2025 en generell uppräkning med 3,2 procent, för vissa verksamheter upp till 3,5 procent. Utöver det har vi gjort tydliga politiska prioriteringar:

  • Förskolan och skolan får en uppräkning  på 19,6 miljoner jämfört med budget 2024
  • Tillsammans får socialnämnden, förskolan och grundskolan 3,9 miljoner extra till förebyggande insatser.
  • Kultur och fritid får en uppräkning med 7,3 miljoner. Detta inkluderar bland annat mer resurser till ungdomsverksamheten och en satsning på en rabatterad fritidsbiljett för barn- och ungdomar.
  • Friskvårdsbidraget till personalen höjs. Satsning görs på arbetsskor till personalen inom äldreomsorgen.
  • Finansiering av GC-väg 255 och satsning på VA-strateg

Här hittar du samtliga partiers budgetar : https://knivstakommun.ondemand.formpipe.com/committees/kommunfullmaktige/kommunfullmaktige-2024-06-13

Och på debatt i UNT 2024-06-14 kan du läsa mer om vår syn på budgeten och det politiska klimatet i kommunen https://unt.se/debatt/artikel/skattesankning-hard-small-for-knivsta/jd0ggvxl

facebook Twitter Email