Bli medlem!

Engagera dig tillsammans med andra medlemmar som brinner för ett rättvist, jämlikt och framtidsinriktat samhälle

Medlem. Som medlem är du grunden i vår organisation. Det är du som påverkar politiken genom att komma med politiska förslag och välja andra medlemmar till förtroendeuppdrag, eller blir själv vald. Du bestämmer själv hur pass aktiv du vill vara och hur du engagerar dig

Föreningen. Den som blir medlem i Socialdemokraterna blir medlem i en socialdemokratisk förening. Alla föreningar i en kommun samlas i en arbetarekommun. Det finns 290 arbetarekommuner i landet. Där samlas medlemmarna i de olika föreningarna för att bestämma bland annat om kommunens politik och vilka som skall företräda Socialdemokraterna i kommunfullmäktige och andra kommunala organ. Arbetarekommunens medlemmar väljer även en styrelse som företräder Socialdemokraterna i hela kommunen.

Studier. Som medlem erbjuds du att ta del av flertalet studier där du tillsammans med partivänner får fördjupa dig kring socialdemokratin och samhället.

Bli medlem idag! https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/bli-medlem-nu

facebook Twitter Email