Satsa på skolan utan kraftiga besparingar

Imorgon den 28 september är det dags för kommunfullmäktige i Knivsta och på dagordningen står Mål och budget för 2024. På UNT Debatt den 26/9 kan du läsa om vår syn på budgeten. Det går att satsa på skolan utan att samtidigt göra kraftiga besparingar eller höja skatten.

Styret i Knivsta väljer bland annat att spara kraftigt på fritid och kultur. Det är vi mycket kritiska till. I vårt budgetförslag satsar vi på barn och ungdomar, inte bara under skoltid utan också på fritiden. Barn och ungdomar har rätt till bra fritidsaktiviteter och fritidslokaler till en rimlig kostnad så att alla, oavsett ekonomisk…

Läs mer

Socialdemokraternas budgetförslag för 2024

Budget utan kraftiga besparingar och utan skattehöjning. Socialdemokraternas budgetförslag för Knivsta kommun ger lika mycket till skolan som det SD-stödda styret gör, men utan kraftiga besparingar på alla andra verksamheter, och utan de personalnedskärningar som Matilda Hübinette beskriver i artikeln i UNT den 28 augusti. Vi ger i vårt budgetförslag 10 miljoner mer till kultur och fritid, och vi ger 5 miljoner mer till vård och omsorg, framför allt på det viktiga förebyggande arbetet. Vi satsar också på friskvård för personalen, mer på IT-stöd och mer på park- och gatuunderhåll.

Det kommande året kommer skola, vård och omsorg behöva stora tillskott för att klara verksamheten, men det gäller också andra verksamheter och delar av kommunen. Det är i svåra tider det finns anledning att satsa och framför allt behålla den struktur som tidigare byggts upp.  Socialdemokraternas budgetförslag för Knivsta kommun ger lika mycket till skolan…

Läs mer

Hälsoäventyret! Öppet möte på tisdag 29/8

Hälsoäventyret är en projekt för att stärka barn och ungdomars hälsa. Tisdag den 29/8 är vi välkomna dit på besök. Hälsoäventyret finns i gamla Gredelbyskolan. Vi träffas strax före kl 19 utanför. Antalet besökare är begränsat. Anmälan görs till Ann-Britt Litsner, på mail eller telefon.

27/8 – Det finns platser kvar. Hör av dig till Ann-Britt,

Läs mer

Öppet möte 24 maj om kollektivtrafik och infrastruktur!

På onsdag den 24 maj kl. 19.00 blir det öppet möte i Högåsskolans matsal. Gäst är Stefan Adolfsson Region Uppsala, Chef Samhällsutveckling och medverkar gör också Joel Gohari (S), 2:e vice ordförande i Trafik och Samhällsutvecklingsnämnden, Region Uppsala.

På programmet: Vi bjuder på fika! Välkomna!

Läs mer
Knivsta Marknad 2022

Träffa oss på Knivsta Marknad!

20-21 maj är det Knivsta Marknad. Du träffar oss både lördag och söndag utanför CIK. Välkomna att prata politik med oss!
Läs mer

1 MAJ !

På måndag är det Första Maj och då ska vi naturligtvis ut och fira arbetarrörelsens dag tillsammans med våra partikamrater!

Vi kommer att ansluta oss till Uppsalas förstamajtåg som avgår från Uppsala konsert och kongress (UKK). Vår ordförande Martin Sjödin möter upp på perrongen kl. 12.45 för gemensam resa med SL-pendeln (avgång 12.56) till Uppsala. Det går naturligtvis att ta sig till UKK på egen hand och för att vi ska kunna samla Knivstagruppen träffas…

Läs mer

Tack till alla som röstade på S i valet!

Ett stort tack till alla valarbetare och till alla som la sin röst på Socialdemokraterna i valet!

Socialdemokraterna i Knivsta gjorde ett väldigt bra resultat både i riksdagsvalet och i regionvalet. I riksdagsvalet gick vi fram med 4,2% och blev största parti i Knivsta med 25% av rösterna. I regionvalet ökade vi med 3,7% , vilket innebar att vi fick 25,8 % av rösterna och även där blev det parti som flest…

Läs mer

Trygghet i skolan och på fritiden

Att elever mår bra är en förutsättning för att de ska kunna hänga med i skolan. Skolan spelar en viktig roll i att i tid fånga upp de elever som riskerar psykisk ohälsa. Ungdomar ska ha en öppen dörr dit de kan gå när det behövs. I Knivsta vill vi satsa på förebyggande arbete inom skola, förskola och socialtjänst.

Att elever mår bra är en förutsättning för att de ska kunna hänga med i skolan. Skolan spelar en viktig roll i att i tid fånga upp de elever som riskerar psykisk ohälsa. Vi vill utöka familjeomsorgen med kill- och tjejrådgivning, dit ungdomar kan gå utan att bli registrerade. Tidiga insatser är avgörande för ungdomar…

Läs mer

Landsbygden – en tredjedel av vår kommun

I Knivsta kommun bor mer än var fjärde invånare på landsbygden. Landsbygden måste kunna leva och utvecklas parallellt med tätorterna.

Utveckla landsbygden med bostäder och service  Invånarantalet på landsbygden växer succesivt för varje år och efterfrågan på bostäder på landsbygden har ökat ytterligare när allt fler kan arbeta hemifrån. Socialdemokraterna i Knivsta vill att byggnation på landsbygden ska ske på ett sätt som harmonierar med befintlig bebyggelse och som tar hänsyn till natur- och kulturvärden…

Läs mer

Bevara naturen vid Säbysjön i stället för att bygga verksamhetsområde!

Det är viktigt att omfattningen av nya verksamhetsområden motsvarar kommunens behov. I dagsläget pågår utredningar av fyra områden; Brunnby, Ar, Nor och Forsby. Den totala arealen överstiger 600 ha och är långt mycket större än vad som anses vara kommunens framtida behov, som idag uppskattas till ca 230 ha fram till 2050.

Utveckling av det lokala näringslivet kräver en tydlig tillväxtstrategi. Den ska utarbetas i dialog med företag och andra berörda parter. Verksamheter med olika funktion behövs i den växande kommunen; tex service, industri/tillverkning, logistik och kontor. Nya etableringar skapar både nya jobb och möjligheter för underleverantörer och för nya företag. Men det som planeras måste motsvara kommunens…

Läs mer
facebook Twitter Email