Socialdemokraternas budgetförslag för 2024

Budget utan kraftiga besparingar och utan skattehöjning. Socialdemokraternas budgetförslag för Knivsta kommun ger lika mycket till skolan som det SD-stödda styret gör, men utan kraftiga besparingar på alla andra verksamheter, och utan de personalnedskärningar som Matilda Hübinette beskriver i artikeln i UNT den 28 augusti. Vi ger i vårt budgetförslag 10 miljoner mer till kultur och fritid, och vi ger 5 miljoner mer till vård och omsorg, framför allt på det viktiga förebyggande arbetet. Vi satsar också på friskvård för personalen, mer på IT-stöd och mer på park- och gatuunderhåll.

Det kommande året kommer skola, vård och omsorg behöva stora tillskott för att klara verksamheten, men det gäller också andra verksamheter och delar av kommunen. Det är i svåra tider det finns anledning att satsa och framför allt behålla den struktur som tidigare byggts upp.  Socialdemokraternas budgetförslag för Knivsta kommun ger lika mycket till skolan som det SD-stödda styret gör, men utan kraftiga besparingar på alla andra verksamheter, och utan de personalnedskärningar som Matilda Hübinette beskriver i artikeln i UNT den 28 augusti. Vi ger i vårt budgetförslag 10 miljoner mer till kultur och fritid, och vi ger 5 miljoner mer till vård och omsorg, framför allt på det viktiga förebyggande arbetet. Vi satsar också på friskvård för personalen, mer på IT-stöd och mer på park- och gatuunderhåll.

Varifrån kommer pengarna? Det krävs ingen skattehöjning, vi föreslår i stället att man använder en del av kommunens resultatutjämningsreserv, RUR. Genom att använda 26,5 miljoner av den reserv på 80 miljoner som avsattes under den tidigare 5-partimajoriteten så undviker vi en skattehöjning motsvarande 44 öre, samtidigt som kraftiga besparingar och personalnedskärningar kan undvikas

Läs mer: Du kan läsa hela vårt budgetförslag på Knivsta kommun. Du hittar den bland handlingar till kommunstyrelsens möte den 28 augusti 2023, se länk nedan:

Politiska sammanträden och möteshandlingar – Möten – Kommunstyrelsen (2023-08-28) (360online.com): Socialdemokraternas budgetförslag för 2024
facebook Twitter Email