Visar alla poster med taggen:skuggbudget 2024

Socialdemokraternas budgetförslag för 2024

Budget utan kraftiga besparingar och utan skattehöjning. Socialdemokraternas budgetförslag för Knivsta kommun ger lika mycket till skolan som det SD-stödda styret gör, men utan kraftiga besparingar på alla andra verksamheter, och utan de personalnedskärningar som Matilda Hübinette beskriver i artikeln i UNT den 28 augusti. Vi ger i vårt budgetförslag 10 miljoner mer till kultur och fritid, och vi ger 5 miljoner mer till vård och omsorg, framför allt på det viktiga förebyggande arbetet. Vi satsar också på friskvård för personalen, mer på IT-stöd och mer på park- och gatuunderhåll.

Det kommande året kommer skola, vård och omsorg behöva stora tillskott för att klara verksamheten, men det gäller också andra verksamheter och delar av kommunen. Det är i svåra tider det finns anledning att satsa och framför allt behålla den struktur som tidigare byggts upp.  Socialdemokraternas budgetförslag för Knivsta kommun ger lika mycket till skolan…

Läs mer
facebook Twitter Email