Välfärden först!

Vi vill satsa mer på skola, vård och omsorg. Bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi. Trygg äldreomsorg. Pengarna till välfärden ska gå till välfärden och inte till privata vinster.

Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Barn ska få en bra start på sitt lärande.

  • Öka tryggheten och trivseln med skolvärdar och fler vuxna i skolan
  • Fler legitimerade förskollärare
  • Arbeta förebyggande och ge snabbare stöd till unga som riskerar psykisk ohälsa
  • Öka personaltätheten på äldreboendena
  • Mer kontinuitet i hemtjänsten – minska antalet olika personer som en brukare möter

facebook Twitter Email