Trygg och meningsfull fritid

Vi vill arbeta förebyggande för att öka tryggheten för unga, och det måste finnas möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter för alla. Stödet till kultur och föreningsliv måste öka när befolkningen ökar.

Det mest effektiva sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, möjlighet att flytta hemifrån. Knivsta är en ung kommun, med drygt 30% av invånarna 19 år eller yngre. En kommun med så många barn och unga behöver satsa på kultur- och fritidslivet.

  • Satsa mer på kultur och fritid
  • Fler platser för utomhusidrott
  • Öka stödet till föreningslivet
  • Förbättra samarbetet mellan skola, fritid och socialtjänst
  • Öka stödet och tryggheten för ungdomar med fältassistenter på kvällar och helger
  • Bygga temalekplatser
facebook Twitter Email