Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike

Den 15/9 lämnade Socialdemokraterna i Knivsta in synpunkter på ”Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike”

Planeringen av det framtida Knivsta är i full gång. Från 1 juni till15 september 2021 har det varit en öppen dialog om utvecklingsstrategin. Från Socialdemokraternas sida instämmer vi i helheten och ansatserna som dokumentet beskriver, men det finns några områden som vi skulle vilja lyfta fram och som vi anser förtjänar mer analys och diskussion.

Områden som vi tycker behöver diskuteras mer är:

  • Kollektivtrafik för hela Knivsta
  • Utformning busstråk och gatunät
  • Placering av ett framtida vårdcentrum
  • Socialt hållbart byggande med plats för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar.
  • Plats för en levande och nära stadspark
  • De förstärkta klimateffekterna måste studeras och strategin anpassas till att hantera de nya förutsättningarna
  • En utbyggnad som gör att vardagen fungerar för medborgare och företagare i Knivsta och Alsike på ett bra sätt förutsätter en mycket god planering och praktiska lösningar från kommunen och alla aktörer som deltar i utvecklingen
  • En fortsatt stark och engagerade dialog med kommuninvånarna. Det är de som skall leva och bo i Knivsta som skall vara med och utforma hur det skall vara

Du hittar alla våra synpunkter under rubriken Vår politik > Synpunkter på Stadsutvecklingsstrategi 2035

facebook Twitter Email