Visar alla poster med taggen:stadsutvecklingsstrategi

Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike

Den 15/9 lämnade Socialdemokraterna i Knivsta in synpunkter på ”Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike” Planeringen av det framtida Knivsta är i full gång. Från 1 juni till15 september 2021 har det varit en öppen dialog om utvecklingsstrategin. Från Socialdemokraternas sida instämmer vi i helheten och ansatserna som dokumentet beskriver, men det finns några…

Läs mer

S-café: Förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Vi träffas och diskuterar om dialogförslaget till stadsutvecklingsstrategi för centrala Alsike och västra Knivsta. https://knivsta.se/knivsta-vaxer/knivsta-vaxer/knivsta-vaxer/stadsutveckling-och-samhallsplanering/knivsta-2035—tva-hallbara-stadsdelar/forslaget-till-stadsutvecklingsstrategi

Läs mer
facebook Twitter Email