Trygghet i skolan och på fritiden

Att elever mår bra är en förutsättning för att de ska kunna hänga med i skolan. Skolan spelar en viktig roll i att i tid fånga upp de elever som riskerar psykisk ohälsa. Ungdomar ska ha en öppen dörr dit de kan gå när det behövs. I Knivsta vill vi satsa på förebyggande arbete inom skola, förskola och socialtjänst.

Att elever mår bra är en förutsättning för att de ska kunna hänga med i skolan. Skolan spelar en viktig roll i att i tid fånga upp de elever som riskerar psykisk ohälsa. Vi vill utöka familjeomsorgen med kill- och tjejrådgivning, dit ungdomar kan gå utan att bli registrerade.

Tidiga insatser är avgörande för ungdomar som riskerar psykisk ohälsa.  Vi vill att det ska finnas stöd för barn och ungdomar med speciella behov inom kommunens gränser. Stöd ska finnas och gripa in när barn och unga riskerar hamna snett.  Samarbetet mellan skola, elevhälsa, fritid och socialtjänst måste öka.

Inhyrda ordningsvakter ökar inte ungas trygghet. Tryggheten kvällar och helger ökar med fler vuxna på byn. Nattvandrarna gör ett väldigt bra arbete, men ibland räcker det inte till. Vi vill satsa på fältassistenter som i stället för att övervaka kan samtala med ungdomar och samarbeta med nattvandrarna.

  • Stöd för barn och ungdomar med speciella behov
  • Ökat samarbete skola, elevhälsa, fritid och socialtjänst
  • Fältassistenter på kvällar och helger
  • Ungdomar ska alltid ha en öppen dörr dit de kan gå när det behövs.
facebook Twitter Email