Medlemmarna har röstat! Här är Uppsala läns delegation till Kongressen 2021

Den här är en delegation som representerar hela länet och partiets politiska och fackliga engagemang. Det är en delegation som ska arbeta för att länets motioner får genomslag och som till kongressen bär med sig socialdemokratins engagemang för jobb, välfärd och trygghet för alla.

Ombuden som representerar Uppsala län är:

 1. Erik Pelling
 2. Eva Christiernin
 3. Inga-Lill Sjöblom
 4. Helena Ersson
 5. Matz Keijser
 6. Emilie Jansson
 7. Harriet Swanberg
 8. Katrin Jakobsson
 9. Viktoria Söderling
 10. Lisa Norén
 11. Helene Cranser
facebook Twitter Email