Växa planerat och hållbart!

Knivsta växer. Det kräver långsiktighet och klok planering. Ökningen av trafiken kräver en översyn av hela transportsystemet. Landsbygden måste kunna fortsätta att utvecklas. Samarbetet och dialogen med näringslivet måste förbättras.

Vi vill:

• Arbeta för upprustad järnväg och utbyggnad till fyra spår
• Planera mångsidigt med olika bostadstyper och storlekar
• Bevara naturområden och öka tillgängligheten
• Arbeta för att det skapas fler arbetsplatser i kommunen

facebook Twitter Email