Barnen ska inte betala Knivstas tillväxt!

I budget för 2017 tar vi i Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, ansvar för att minska bristen på bostäder och vara aktivt delaktiga när Knivsta växer. Menatt växa som kommun kostar och idag betalar barn och unga för detta bl.a. genom låg lärartäthet och stora barngrupper i skola och förskola. För att långsiktigt finansiera tillväxten, vill vi höja skatten med 20 öre och lägga den extra intäkten främst på en satsning på skolan och socialnämndens förebyggande arbete. Välfärden och barnen får inte bli förlorarna i tillväxten utan vi måste kompensera Knivstas snabba och viktiga utbyggnad genom fokuserade satsningar på förskola och skola.

Det är viktigt att bygga bostäder, för olika behov och ekonomi, men skatteintäkterna ligger minst ett år efter kostnaderna för nya Knivstabor. De nya skolor och förskolorsom behövs för en ökande befolkning, kostar mer i drift än befintliga, äldre. Den högre kostnaden slås ut på alla och elevpengen för en Knivstaelev blir upp till 10.000:- mindre per år till lärare, mindre barngrupper och undervisning .

I undersökningar mår ungdomar i Knivsta sämst i länet och känner sig mycket mer otrygga än i andra skolor i länet. Allt fler flickor i Knivstas skolor säger sig må dåligt.

Hälsan hos personalen i skolan och inom socialtjänstenutvecklas likadant. Ökande press ger stigande sjuktal och personalen mår psykiskt sämre för varje år. Den låga lärartätheten både minskar möjligheten att behålla de lärare vi har och att rekrytera nya.

Alliansen satsar inte tillräckligt på skolan och de unga och försöker spara sig till en bättre skola. Vi tror tvärtom att vi måste satsa på våra unga och på deras framtid genom personalvård och bättre villkor få unga och lärare mår bättre.Inom socialtjänsten vill vi satsa på att åter ”Öppna dörren”.Behöver en familj snabb rådgivning ska den finnas utan att det ska behöva startas ett formellt ärende.

Vi satsar medel för hållbar tillväxt i kommunen så att ekologisk hållbarhet tidigt kommer in i planeringen och så attkommunen slutar att rasa i hållbarhetsranking. Vi vill värna attraktiva stadsnära grönområden och avsätta medel för inrättande av ett kommunalt reservat i t.ex. Gredelby hagar.Medborgardialogen är viktig och behöver utvecklas för att förankra den snabba tillväxten och planprocessen behöverutvärderas.

Claes Litsner (S), oppositionskommunalråd

Peter Evansson (S)

Kerstin Umegård (Mp)

Christer Johansson (V)

facebook Twitter Email